Инженеринг на енергийни обекти

Във фирмата се разработват проекти и извършват строително-монтажни работи за отоплителни, климатични, газови и вентилационни инсталации, котелни на твърдо и течно гориво, абонатни станции за промишлени и жилищни обекти, топлопроводи, паропроводи, газопроводи и други строителни и ремонтни работи.