Ветеринария

Дистрибуция на ветеринарно оборудване за залавяне на безстопанствени, диви и домашни животни. Оборудването е произведено от водещи, специализирани в тази област, европейски производители.