image_product

Дистрибутор за кучешки отпадъци

Безплатно!

Дистрибутор за Еко торби, който може да се постави в дома, в градината, ветеринарната лечебница и на стълбите. Дистрибуторът е в комплект с 50 Еко торби.